Trainingen

Binnen EigenKracht hebben wij ook de mogelijkheid om aan groepsbijeenkomsten deel te nemen.

 

Training Ontdek je EigenKracht (bewustzijn)

De “ontdek je Eigen Kracht “training is een unieke training, omdat het niet uitgaat van het reguliere aanbod van hulpverlening, maar is ontworpen vanuit praktijksituaties van EIGENKRACHT. De training is heel persoonlijk en gericht op de innerlijke kracht van een persoon. Er wordt niet gegraven in het verleden. Speelt zich, tijdens de training iets op  uit het verleden, dan wordt daar wel aandacht aan gegeven. Als dat nodig is, gebeurt dat individueel. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van ieder 4 uren en de kosten van deze training worden geheel of gedeeltelijk vergoedt door de zorgverzekeraar onder de noemer alternatieve zorg.

 

Sociale Vaardigheidstraining voor kinderen

Een Sociale vaardigheidstraining voor kinderen(SOVA) biedt kinderen een mogelijkheid om te werken aan hun sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Kinderen met weinig sociale vaardigheden ervaren mogelijk problemen in de sociale omgang, zoals pesten, afwijzing, eenzaamheid, niet voor zichzelf opkomen, snel en vaak boos zijn. Uit onze ervaring is gebleken dat kinderen die deze training hebben gevolgd meer zelfvertrouwen hebben gekregen en het beter doen op school.

Deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur.

 

Combi-begeleiding

Een Unieke combinatie van huiswerkbegeleiding en sociale vaardigheidstraining. Het is een individuele begeleiding binnen een kleine groepsverband die gericht is op de leerling zelf met zijn of haar specifieke hulpvraag. Het kan zijn dat de volgende leerpunten aan de orde komen: leren plannen, omgaan met stress, zelfdiscipline, begrijpend lezen, leren rekenen, faalangsttraining enz. Sommige kinderen hebben vaak wat meer aandacht nodig bij het leren van studie -en/of sociale vaardigheden. Door combi-begeleiding proberen wij de leerling op beide vlakken, sterker te maken met een combinatie  van huiswerkbegeleiding en sociale vaardigheidstraining. Deze training  bestaat uit kleine groepen 1,5 uur per week.

 

Gratis Themagroep

Een themagroep bestaat uit 8 tot 10 vrouwen met veelal jonge kinderen die behoefte hebben om samen ervaringen te delen. Samen met hen bepalen wij de inhoud van de bijeenkomsten, aan de hand van thema’s die zij belangrijk vinden. Denk hierbij aan opvoeding thema’s of sociaal/emotionele thema’s. De groepsbijeenkomsten verlopen volgens een vaste structuur en staan onder leiding van 1 hulpverlener en een stagiaire. In de groep maken we gebruik van ervaringen van de deelnemers zelf, schriftelijke informatie en videomateriaal. De groep komt in totaal 10 keer bij elkaar. De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats op de woensdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur.