Gulsun Yazilitas

Interculturele Relatietherapeut / Gezinstherapeut en trainer Oss en Amsterdam

Ik ben Gulsun Yazilitas, momenteel studeer ik Gestalt-Relatietherapie aan de Kempler Instituut. Daarnaast ben ik ook Rots & Water trainer en geef ik weerbaarheidstraining aan jonge kinderen. Binnen de praktijk  begeleidt ik gezinnen, echtparen en doet een op een gesprekken. Ik verzorg ook diverse trainingen binnen de praktijk. 

Samen gaan we onderzoeken waar jullie wensen en verlangens liggen in de relatie. We proberen duidelijk te krijgen waar bepaald gedrag vandaan komt en meer onderling begrip te creëren. Dit kan helpen om uit een bepaalde dynamiek te komen en te blijven. In de therapie gaan we jullie vermogen ontwikkelen om samen problemen op te lossen en weer met elkaar in verbinding te komen. 

 

Gestalttherapie is een ervaringsgerichte, procesgerichte vorm van psychotherapie en heeft als doel dat je emotioneel stevig op je eigen benen leert staan en zelf verantwoordelijkheid neemt voor jou eigen doen en laten. Ik ga graag deze experiment aan met mijn cliënten. Ik geef mijn cliënten meer mogelijkheden om hun eigen levensvragen en problemen op een creatieve wijze te hanteren. Hierdoor is de manier van mijn werken geschikt om psychische stoornissen zoals neuroses, depressies, angsten, psychosomatische klachten, stress, burn-out te behandelen. Ik wil mijn cliënten de kans geven om gevoelens, verlangens, ideeën, gedachten en handelingen beter op elkaar af te stemmen. Het contact maken met de mensen en de verbondenheid voelen is waar ik graag aan wil werken. 

Elke wisselwerking doet iets met mij maar ook met de ander. Door de wisselwerking tussen individu en omgeving wil ik op de plaats, elkaar laten ontmoeten: de contactgrens.  

Mensen mogen dit ervaren, om verstoorde evenwicht te herstellen.  

De kracht uithalen uit de ander is mijn passie! 

Achtergrond  

 

Opleidingen: 

  • Kempler Instituut, Gestalt-Relatie-Gezintherapeut diploma te behalen in juni 2023  
  • Avans Hogeschool, HBO Maatschappelijk Werker diploma  
  • Rots en Water Trainer (sociale vaardigheidstraining/Weerbaarheidstraining)  

Registraties: 

  • NVGAT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie) 
  • SKJ ( Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)  

Contactgegevens  

Locatie Oss  

Kantoor 19 
Grevelingenmeer 19 
5347 JP  OSS 

Mobiel: 06 40 59 09 07 
www.therapie-eigenkracht.nl 
gulsun@therapie-eigenkracht.nl