Onze hulpverleningen

Persoonlijke begeleiding WMO

Mensen die hulp nodig hebben bij een praktische hulpvraag op een laagdrempelige manier te begeleiden in het structureren van het dagelijks leven en daarmee hun zelfredzaamheid te vergroten. De begeleiding richt zich op het brengen van rust, orde en regelmaat bij mensen die de regie over hun leven kwijt zijn.De persoonlijke begeleiding wordt uitgevoerd door een vaste hulpverlener. Afhankelijk van de indicatiestelling of hulpvraag komt de hulpverlener één keer per week of per twee weken bij de cliënt thuis of men komt naar de praktijk. Voor de persoonlijke begeleiding wordt een WMO indicatie aangevraagd bij de gemeente. Deze aanvraag wordt van te voren besproken met de cliënt.

Relatietherapie en gezinstherapie

Relatietherapie is bedoeld voor echtparen die vastlopen of niet tevreden zijn met hun relatie. Deze therapie kan helpen bij het verbeteren van de manier waarop men als (echt)paar met elkaar omgaat en communiceert. Het omgaan van conflicten is een belangrijke pijler in de relatietherapie. Tijdens de therapie worden de omgangspatronen besproken, en leert men deze herkennen en erkennen zodat ieders aandeel in de conflicten inzichtelijk wordt gemaakt. Hiermee ontstaan effectievere en succesvollere omgangspatronen die de relatie gezonder, plezieriger en liefdevoller maken. Het doel van gezinstherapie is om te onderzoeken of we de liefdevolle verbinding tussen jullie kunnen herstellen. Vaak blijkt er genoeg basis te zijn om samen in het gezin te blijven. Soms ook besluiten gezinsleden om ieder hun eigen weg te gaan. Gezinstherapie helpt dan om op een respectvolle manier uit elkaar te gaan.

Gestalttherapie individueel

Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie gericht op persoonlijke groei en verbeteren van emotioneel en mentaal welzijn. In individuele gestalttherapie richt de therapeut zich op specifieke behoeften van de cliënt, werkt aan zelfbewustzijn en inzicht en helpt de cliënt bij het creëren van een gezonde levensstijl en het verwerken van verleden ervaringen. De therapeut gebruikt technieken als bewustwordings- en reflectie-oefeningen en creatieve expressie.

Echtscheiding en omgangsregeling

Echtscheiding is het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Een omgangsregeling is een afspraak tussen ouders over verzorging en verantwoordelijkheid voor kinderen na de scheiding. Het bevat informatie over contact tussen de kinderen en de niet-verzorgende ouder en beschermt het welzijn van de kinderen. Een omgangsregeling moet in overeenstemming zijn met de wet en de belangen van de kinderen en is flexibel aanpasbaar aan veranderende omstandigheden.

"De kracht om te veranderen ligt niet in de hulp van anderen, maar in jezelf."

Het team

Wij richten ons op interculturele en systeemgerichte psychosociale therapie. Wij werken met individuen, echtparen en gezinnen op maat en vraaggericht. Wat praktijk Eigenkracht zo bijzonder maakt is dat wij ruim 20 jaar, kennis en ervaring hebben opgedaan van andere culturen en geloofsoverteugingen. Daarnaast treden de professional die binnen praktijk werken een zo open mogelijke blik en gemoed de cliënt tegemoet. Een dergelijke open houding is de kern van cultuursensitief werken. Het is immers voor velen bekend dat de effectiviteit van een behandeling, begeleiding of interventie mede samenhangt met de manier waarop de professional en de cliënt met elkaar omgaan. Dit noemen we ook de therapeutische relatie. Cultuursensitief werken is belangrijk voor de gezondheidszorg en het welzijnswerk, omdat het de kwaliteit van de communicatie en de werkrelatie tussen professional en cliënt verhoogt.

Wij helpen u graag

In de praktijk gaan wij op zoek naar jouw eigen kracht, het dichter bij je zelf komen en leren dat jij jezelf mag zijn en blijven. Wij zetten mensen zo snel mogelijk weer terug in hun eigen kracht. We leren hen de vaardigheden waarmee ze hun (psychische en sociale) problemen zelf kunnen aanpakken.