Zakelijke relaties

Samen met jou onderzoeken we de banden tussen jou en je werknemers of collega’s. Waar liggen de verantwoordelijkheden? Welke verwachtingen bestaan er? Hoe communiceren jullie in de werkrelatie? Hoe zou je willen communiceren? En hoe gaan jullie om met obstakels en conflicten?

Consultatie / intervisie voor de zorgorganisaties / professionals

Professionals in de gezondheidszorg en het welzijnswerk krijgen te maken met de invloed van diverse culturen en geloofsovertuigingen. De diversiteit aan achtergronden van de personelen kunnen een probleem ontwikkelen bij de samenwerking. De managers, leidinggevende of de hulpverleners worden vaak geconfronteerd met voor hen onbekende opvattingen over problemen en conflicten, maar ook met andere communicatiestijlen. Wij zetten onze expertise in voor de organisaties en professionals om zij verder te kunnen helpen. Tijdens een consultatie of een intervisiebijeenkomst geven wij voorlichting over de invloed van cultuur en geloofsovertuigingen. Wij inventariseren van concrete tips en tools voor managers, leidinggevenden hoe zij met de personelen op een cultuursensitieve manier om kunnen gaan.

Als WERKGEVER of MANAGER kunt u aan mij denken in de volgende situaties:

1. Preventiecoaching: Als u de gezondheid en het welzijn van uw werknemers wilt bevorderen en ziekteverzuim wilt voorkomen. 

2. Re-integratiecoaching: Als een werknemer na een periode van afwezigheid, zoals ziekte of ontslag, weer terugkeert naar het werk, kan ik u helpen bij het begeleiden en ondersteunen van de re-integratie van de werknemer.

3. Rouwverwerking: Als een werknemer te maken heeft met het verlies van een dierbare, kan ik ondersteuning bieden bij het verwerken van rouw en het omgaan met emoties op de werkplek.

4. Traumaverwerking: Als een werknemer een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, zoals een ongeval of geweld, kan ik helpen bij het bieden van ondersteuning en begeleiding bij het verwerken van het trauma.

5. Ziekteopstelling: Als er sprake is van langdurige of chronische ziekte bij een werknemer, kan ik ondersteuning bieden bij het omgaan met de ziekte en het vinden van een balans tussen werk en gezondheid.

6. Werkconflicten: Als er sprake is van conflicten op de werkvloer, kan ik helpen bij het bemiddelen en oplossen van deze conflicten. Dit kan bijdragen aan een gezonde en harmonieuze werkomgeving.

7. Interactieproblemen: Als er sprake is van problemen in de interactie tussen werknemers, zoals communicatieproblemen of gebrek aan samenwerking, kan ik ondersteuning bieden bij het verbeteren van de interactie en het bevorderen van een positieve werkcultuur.

8. Relatie-gezinsproblemen: Als werknemers te maken hebben met problemen in hun persoonlijke relaties of gezinsleven, kan ik ondersteuning bieden bij het omgaan met deze problemen en het vinden van een balans tussen werk en privéleven. Dit kan helpen bij het verminderen van stress en het bevorderen van het welzijn van de werknemer.

9. Stress- en burn-outcoaching: Als uw werknemers te maken hebben met stress- en burn-outklachten, kan ik ondersteuning bieden bij het herkennen, begrijpen en aanpakken van deze klachten. Door middel van coaching en begeleiding kunnen uw werknemers leren hoe ze stress kunnen verminderen, grenzen kunnen stellen en een gezonde werk-privébalans kunnen behouden.

Ik geloof dat het verminderen van ziekteverzuim en het succesvol re-integreren van medewerkers van groot belang is voor organisaties. Door mijn ervaring en expertise kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan het begeleiden van medewerkers tijdens hun ziekteverzuim en re-integratieproces.

Ik ben enthousiast om mijn expertise in te zetten voor de organisatie en haar medewerkers. Ik ben beschikbaar voor een kennismakingsgesprek om te bespreken hoe ik kan bijdragen aan het verminderen van ziekteverzuim en het succesvol re-integreren van medewerkers. Neem gerust contact met me op om een afspraak te maken.