Zakelijke relaties

Samen met jou onderzoeken we de banden tussen jou en je werknemers of collega’s. Waar liggen de verantwoordelijkheden? Welke verwachtingen bestaan er? Hoe communiceren jullie in de werkrelatie? Hoe zou je willen communiceren? En hoe gaan jullie om met obstakels en conflicten?

Consultatie / intervisie voor de zorgorganisaties / professionals

Professionals in de gezondheidszorg en het welzijnswerk krijgen te maken met de invloed van diverse culturen en geloofsovertuigingen. De diversiteit aan achtergronden van de personelen kunnen een probleem ontwikkelen bij de samenwerking. De managers, leidinggevende of de hulpverleners worden vaak geconfronteerd met voor hen onbekende opvattingen over problemen en conflicten, maar ook met andere communicatiestijlen. Wij zetten onze expertise in voor de organisaties en professionals om zij verder te kunnen helpen. Tijdens een consultatie of een intervisiebijeenkomst geven wij voorlichting over de invloed van cultuur en geloofsovertuigingen. Wij inventariseren van concrete tips en tools voor managers, leidinggevenden hoe zij met de personelen op een cultuursensitieve manier om kunnen gaan.