Therapieën

Gestalt-Gezinstherapie

De gezinstherapeute werkt vanuit het hier en nu om de oude gedragspatronen om te buigen naar constructieve gedragspatronen. Hierdoor kan de communicatie over en weer anders verlopen, wat ieder gezinslid nodig heeft, namelijk dat er een veilige verbinding ontstaat. Doordat er meer veiligheid in de relatie wordt ervaren, worden de ontstane problemen vanuit een ander perspectief gezien, waardoor ze minder heftig zijn en soms zelfs verdwijnen.

 

Relatietherapie

Relatietherapie is bedoeld voor echtparen die vastlopen of niet tevreden zijn met hun relatie. Deze therapie kan helpen bij het verbeteren van de manier waarop men als (echt)paar met elkaar omgaat en communiceert. Het omgaan van conflicten is een belangrijke pijler in de relatietherapie. Tijdens de therapie worden de omgangspatronen besproken, en leert men deze herkennen en erkennen zodat ieders aandeel in de conflicten inzichtelijk wordt gemaakt. Hiermee ontstaan effectievere en succesvollere omgangspatronen die de relatie gezonder, plezieriger en liefdevoller maken.

 

Begeleiding bij echtscheiding en omgangsregeling

Wanneer echtparen de moeilijke beslissing hebben genomen om uit elkaar te gaan, wil je dit op een zo goed mogelijke manier uitvoeren. Men kan onder een professionele begeleiding in een aantal sessies werken aan een plan met afspraken over de afwikkeling van de scheiding. Als er sprake is van kinderen in de relatie kan er ook gewerkt worden aan een omgangsregeling. Hierin wordt men zorgvuldig en onpartijdig begeleidt, zodat een vechtscheiding voorkomen kan worden. Indien wenselijk krijgen kinderen de gelegenheid om de scheiding van hun ouders te bespreken en te verwerken.