Persoonlijke begeleiding

Persoonlijke / ambulante begeleiding

De persoonlijke begeleiding heeft als doel:

Mensen die hulp nodig hebben bij een praktische hulpvraag op een laagdrempelige manier te begeleiden in het structureren van het dagelijks leven en daarmee hun zelfredzaamheid te vergroten. De begeleiding richt zich op het brengen van rust, orde en regelmaat bij mensen die de regie over hun leven kwijt zijn. De doelgroep bestaat uit mensen met psychische, psychosociale en / of psychiatrische problematiek of mensen die te maken krijgen met grote veranderingen in het dagelijks leven. De hulpverlener helpt bij het ordenen van de administratie, het versterken van de sociale contacten, opvoedingsondersteuning en het leren omgaan met een stoornis, of beperking.

De persoonlijke begeleiding wordt uitgevoerd door een vaste hulpverlener. Afhankelijk van de indicatiestelling of hulpvraag komt de hulpverlener één of meer uren per week bij de cliënt thuis of men komt naar de praktijk. Voor de persoonlijke begeleiding wordt een WMO indicatie aangevraagd bij de gemeente. Deze aanvraag wordt van te voren besproken met de cliënt.