Trainingen
"The beauty you see in me is a reflecion of you" (Rumi)

Trainingen

Binnen EigenKracht hebben wij ook de mogelijkheid om aan groepsbijeenkomsten deel te nemen.

Training Ontdek je EigenKracht (bewustzijn)

De “ontdek je Eigen Kracht “training is een unieke training, omdat het niet uitgaat van het reguliere aanbod van hulpverlening, maar is ontworpen vanuit praktijksituaties van EIGENKRACHT. De training is heel persoonlijk en gericht op de innerlijke kracht van een persoon. Er wordt niet gegraven in het verleden. Speelt zich, tijdens de training iets op  uit het verleden, dan wordt daar wel aandacht aan gegeven. Als dat nodig is, gebeurt dat individueel. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van ieder 4 uren en de kosten van deze training worden geheel of gedeeltelijk vergoedt door de zorgverzekeraar onder de noemer alternatieve zorg.

10 bijeenkomsten van 4 uur per bijeenkomst.

€ 1.300

De 4 dimensionale interactie training (4D)

De 4D interactie training is geschikt voor iedereen die verantwoordelijkheid wil nemen voor de constructieve interactie binnen zijn/haar relaties en netwerk. De 4 dimensionale interactie training betekent dat we naar de situaties en relaties gaan kijken vanuit vier verschillende perspectieven. Wij gaan ervan uit dat deze vier dimensies van even groot belang zijn en dat zij elkaar onderling beïnvloeden. Dat betekent dat elk van deze factoren aandacht dient te krijgen en dat zij in hun onderlinge samenhang benaderd moeten worden.

12 bijeenkomsten van 4 uur per bijeenkomst.

€ 1.550

Sociale Vaardigheidstraining voor kinderen

Een Sociale vaardigheidstraining voor kinderen (SOVA) biedt kinderen een mogelijkheid om te werken aan hun sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Kinderen met weinig sociale vaardigheden ervaren mogelijk problemen in de sociale omgang, zoals pesten, afwijzing, eenzaamheid, niet voor zichzelf opkomen, snel en vaak boos zijn. Uit onze ervaring is gebleken dat kinderen die deze training hebben gevolgd meer zelfvertrouwen hebben gekregen en het beter doen op school.

10 bijeenkomsten van 1,5 uur per bijeenkomst.
2 ouderbijeenkomst.

€ 600

Relatietraining in het weekend

Je verkrijgt inzicht in jezelf, want beter begrijpen begint met inzicht te verkrijgen in jezelf. Je gaat nog meer inzien wie jij bent met jouw unieke persoonlijkheid, met je sterke en zwakke kanten. En vervolgens ga je je partner beter begrijpen omdat je hem/haar beter leert kennen en de verschillen leert accepteren en waarderen. Hierbij maken we gebruik van verschillende methodieken.

Een relatieweekend is erop gericht om de basis-aspecten uit je relatie onder de loep te nemen. Een relatietraining is vooral bedoeld om elkaar beter te leren begrijpen.

2 hele dagen cursus.
inclusief 1 overnachting, 1 ontbijt, 2 lunch en 1 diner voor 2 personen.

€ 450 p.p.

Trakteer uzelf

Laat ons voor u zorgen

© All Rights Reserved 2021