Arzunuzu yaşayın
"The beauty you see in me is a reflecion of you" (Rumi)

Kişisel asistan

Yapılandırmada erişilebilir bir şekilde pratik bir yardım talebinde yardıma ihtiyacı olan kişilere rehberlik etmek
günlük yaşamlarını ve dolayısıyla özgüvenlerini artırmak. Kılavuz, hayatlarının kontrolünü kaybetmiş insanlara barış, düzen ve düzen getirmeye odaklanmaktadır. Hedef grup, psikolojik, psikososyal ve / veya psikiyatrik sorunları olan kişilerden veya günlük yaşamda büyük değişikliklerle uğraşmak zorunda olan kişilerden oluşur.

Danışman, yönetimi organize etmeye, sosyal ilişkileri güçlendirmeye, ebeveynlik desteğine ve
bir bozukluk veya sakatlıkla başa çıkmayı öğrenmek.

Kişisel rehberlik, kalıcı bir bakım sağlayıcısı tarafından yürütülür. Değerlendirmeye veya yardım talebine bağlı olarak
bakım sağlayıcısı haftada bir veya daha fazla saat müşterinin evinde veya muayenehaneye gelir. Kişisel rehberlik için
belediyeden bir WMO göstergesi için başvurdu. Bu talep müşteri ile önceden görüşülür.

Kendinizi şımartın

Seninle ilgilenmemize izin ver

© All Rights Reserved 2021