Begeleiding bij echtscheiding en omgangsregeling

Wanneer echtparen de moeilijke beslissing hebben genomen om uit elkaar te gaan, wil je dit op een zo goed mogelijke manier uitvoeren. Men kan onder een professionele begeleiding in een aantal sessies werken aan een plan met afspraken over de afwikkeling van de scheiding. Als er sprake is van kinderen in de relatie kan er ook gewerkt worden aan een omgangsregeling. Hierin wordt men zorgvuldig en onpartijdig begeleidt, zodat een vechtscheiding voorkomen kan worden. Indien wenselijk krijgen kinderen de gelegenheid om de scheiding van hun ouders te bespreken en te verwerken.

 

Gestalttherapie individueel

De gestalttherapeut werkt vanuit het hier en nu om de oude gedragspatronen om te buigen naar constructieve gedragspatronen. Hierdoor kan de communicatie over en weer anders verlopen, wat ieder ieder persoon nodig heeft, namelijk dat er een veilige verbinding met de ander ontstaat. Doordat er meer veiligheid in de relatie met de ander wordt ervaren, worden de ontstane problemen vanuit een ander perspectief gezien, waardoor ze minder heftig zijn en soms zelfs verdwijnen.

 

Persoonlijke begeleiding

Mensen die hulp nodig hebben bij een praktische hulpvraag op een laagdrempelige manier te begeleiden in het structureren van het dagelijks leven en daarmee hun zelfredzaamheid te vergroten. De begeleiding richt zich op het brengen van rust, orde en regelmaat bij mensen die de regie over hun leven kwijt zijn. De doelgroep bestaat uit mensen met psychische, psychosociale en/of psychiatrische problematiek of mensen die te maken krijgen met grote veranderingen in het dagelijks leven. De hulpverlener helpt bij het ordenen van de administratie, het versterken van de sociale contacten, opvoedingsondersteuning en
het leren omgaan met een stoornis, of beperking. De persoonlijke begeleiding wordt uitgevoerd door een vaste hulpverlener. Afhankelijk van de indicatiestelling of hulpvraag komt de hulpverlener één of meer uren per week bij de cliënt thuis of men komt naar de praktijk. Voor de persoonlijke begeleiding wordt
een WMO indicatie aangevraagd bij de gemeente. Deze aanvraag wordt van te voren besproken met de cliënt. Meer veiligheid in de relatie met de ander wordt ervaren, worden de ontstane problemen vanuit een ander perspectief gezien, waardoor ze minder heftig zijn en soms zelfs verdwijnen.

Relatietherapie en gezinstherapie

Relatietherapie is bedoeld voor echtparen die vastlopen of niet tevreden zijn met hun relatie. Deze therapie kan helpen bij het verbeteren van de manier waarop men als (echt)paar met elkaar omgaat en communiceert. Het omgaan van conflicten is een belangrijke pijler in de relatietherapie. Tijdens de therapie worden de omgangspatronen besproken, en leert men deze herkennen en erkennen zodat ieders aandeel in de conflicten inzichtelijk wordt gemaakt. Hiermee ontstaan effectievere en succesvollere omgangspatronen die de relatie gezonder, plezieriger en liefdevoller maken.