Gezinsbehandelingen

Gezinsbegeleiding
Eigenkracht richt zich ook op gezinnen die problemen ervaren bij de opvoeding van hun kinderen. Soms lukt het niet om volledig op eigen kracht de kinderen op te voeden en als men een weinig ondersteunend netwerk heeft, staat men er alleen voor.
De professionele ondersteuning, brengt het gezin weer in balans door positieve factoren te versterken. Als er sprake is van een gestapelde hulpvraag in de gezinssituatie die door de gezinsbegeleiding niet opgelost kan worden, wordt het gezin overgedragen binnen EigenKracht aan de GestaltGezinstherapeut.

.